Milkinal M18Se

Mineralno - vitaminski dodatak za junad i krave sa proizvodnjom mlijeka ispod 5000 l/god


Sadrži

 • 1000 mg vitamina E
 • Visok sadržaj kalcijuma
 • 100% iskoristive mineralne materije

Ciljevi u proizvodnji

 • Povećanje mliječnosti
 • Smanjenje troškova liječenja
 • Jedno tele godišnje

Prednosti primjene

 • Zdravlje životinja
 • Stimulacija mliječnosti
 • Smanjenje broja somatskih ćelija
 • Preventiva upale vimena (mastitisa)
 • Povećan sadržaj Selena (bolja plodnost)

milkinal 4100 m18 se

Primjeri dnevnog obroka za mliječnu kravu TT 600 kg

Mliječnost / lit 15 - 20
Mliječna mast % 4,2
Mliječni protein % 3,4
Sirovina kg
Smjesa 16% SP 4,5 - 5
Sijeno 8 - 10
Sirovina kg
Smjesa 16% SP 3,5 - 4
K. silaža 33% SM 20 - 25
Sijeno 2

Primjer smjese sa 16% S. proteina

Sirovina kg
Kukuruz 50
Ječam 20
Pšenične mekinje 7
Sojina sačma 44% 20
Stočna kreda -
Milkinal M18 Se 3
Ukupno 100

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2020 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits